IGPS

Impulsator używający GPS do generowania sygnału drogi dla metromierzy.
Pozwala uniezależnić się od instalacji elektrycznej pojazdu, jego czujników, oraz parametrów sygnału drogi (który bywa również trudno dostępny z powodu np zakodowania na szynie CAN).
Wbudowany w IGPS odbiornik sygnału z satelitów, przetwarza zmieniającą się pozycję odbiornika na serie impulsów identycznych do pochodzących z impulsatorów mierzących obroty kół, wału napędowego lub linki prędkościomierza.
Precyzja pomiaru jest w przeciętnych warunkach nie gorsza niż 1%.
Impulsator posiada również szeregowe wyjście danych ze standardowymi komunikatami w formacie NMEA. Pozwala to podłączyć IGPS do niektórych urządzeń nawigacyjnych Garmin lub do tabletów, które nie posiadają wbudowanych odbiorników GPS.

Na spadek precyzji pomiaru może mieć wpływ:
Położenie odbiornika w pojeździe (powinien mieć widok na niebo)
Ukształtowanie terenu (głębokie wąwozy mogą degradować jakość sygnału)
Warunki pogodowe

Jednocześnie eliminowany jest błąd pomiaru dystansu związany z (typowym dla jazdy w terenie) "mieleniem kołami w miejscu". W przypadku klasycznych impulsatorów, gdy pojazd utkwi w błocie i bezskutecznie kręci kołami, impulsy dostarczane są cały czas do metromierza, powodując naliczanie fałszywego dystansu.
W przypadku IGPS, impulsy są generowane tylko wtedy gdy pojazd fizycznie zmienia swoje położenie, niezależnie jak długo kręcił kołami w jednym miejscu.

IGPS posiada również optyczną sygnalizację stanu urządzenia oraz jakości odbieranego sygnału GPS.

Zastosowanie tego impulsatora umożliwia:
Całkowite wyeliminowanie procesu kalibracji.
Podłączenie metromierza do pojazdów, które fabrycznie nie mają impulsatora, sygnał ten jest trudno dostępny (zakodowany), lub użytkownik nie posiada schematu elektrycznego albo nie chce ingerować w instalację elektryczną.
Szybkie przekładanie metromierza między różnymi pojazdami bez konieczności każdorazowej rekalibracji.
Używanie również w sprzętach nie poruszajacych się po ziemi (żaglówka, motolotnia, itd).

IGPS współpracuje ze wszystkimi metromierzami z serii SDM.
W przypadku podłączenia do innych metromierzy, należy skonsultować się z ich instrukcją obsługi.

Instrukcja podłączenia i obsługi IGPS.

Parametry:
Stała drogi:           2000 imp/km (na zamówienie możliwe inne wartości)
Pobór prądu:           0,07A (mniej więcej tyle, ile pobiera centralny zamek)
Amplituda impulsów:    5V
Sygnał NMEA:           TTL, 9600, 8, N, 1