Model metromierza
Funkcja SDM2 SDM2+ SDMµ SDM3 SDM3+ SDM4 SDM4+ SDM-RR
Dwa niezależne liczniki dystansu v v v v v v v v
Dwa niezależne wyświetlacze         v*** v v v****
Zatrzymywanie pomiaru dystansu   v v v v v v
Czujnik biegu wstecznego           v v  
Pomiar prędkości bieżącej v v v v v v v v
Pomiar prędkości średniej v v v v v v v
Pomiar odchylenia od
zadanej prędkości średniej
            v
Pomiar napięcia instalacji elektrycznej pojazdu v v v v v v v v
Pomiar temperatury z zewnętrznego czujnika v v v v v v v v
Pomiar czasu (stoper) v v v v v v v v
Precyzyjna kalibracja stopera   v   v v v v v
Zmiana jasności wyświetlaczy   v   v v v v v
Akustyczny alarm przekroczenia zadanej temperatury v v* v    
Akustyczny alarm spadku napięcia poniżej zadanego poziomu v* v    
Aktualizacja oprogramowania bezprzewodowo
(z laptopa/smartfona via bluetooth)
        v    
Współpraca z repeaterem (przez kabel)   v   v       v
Możliwość podłączenia zewnętrznego resetu (na kablu) v v v v v v** v** v
Możliwość podłączenia zewnętrznego panelu sterowania
(na kablu)
  v v v v v** v** v
Współpraca z urządzeniami Android
(smartfon/tablet jako repeater)
        v    
Praca bez impulsatora
        v*****   v

* - alarm optyczny (komunikaty na wyświetlaczu)
** - wyprowadzone kable wszystkich przycisków sterujących
*** - niezależne odczyty na ekranie smartfona/tabletu
**** - niezależne odczyty na repeaterze
***** - sygnał przez bluetooth z GPS smartfona/tabletu

Dostępność funkcji może się zmieniać w zależności od aktualnej wersji oprogramowania.