Model metromierza
Funkcja SDM2 SDM2+ SDMµ SDM3 SDM3+ SDM-RR
Dwa niezależne liczniki dystansu v v v v v v
Zatrzymywanie pomiaru dystansu   v v v v
Pomiar prędkości bieżącej v v v v v v
Pomiar prędkości średniej v v v v v
Pomiar napięcia instalacji elektrycznej pojazdu v v v v v v
Pomiar temperatury z zewnętrznego czujnika v v v v v v
Pomiar temperatury otoczenia       v v
Pomiar czasu (stoper) v v v v v v
Precyzyjna kalibracja stopera   v   v v v
Płynna zmiana jasności wyświetlaczy   v   v v v
Akustyczny alarm przekroczenia zadanej temperatury v v* v
Akustyczny alarm spadku napięcia poniżej zadanego poziomu v* v
Samodzielna aktualizacja oprogramowania przez kabel   v   v   v
Aktualizacja oprogramowania bezprzewodowo
(z laptopa via bluetooth)
        v
Współpraca z repeaterem (przez kabel)   v   v   v
Możliwość podłączenia zewnętrznego resetu (na kablu) v v v v v v
Możliwość podłączenia zewnętrznego panelu sterowania
(na kablu)
  v v v v v
Współpraca z urządzeniami Android
(smartfon/tablet jako repeater)
        v
Praca bez impulsatora
(sygnał przez bluetooth z GPS smartfona/tabletu)
        v

* - alarm optyczny (komunikaty na wyświetlaczu)

Dostępność funkcji może się zmieniać w zależności od aktualnej wersji oprogramowania.